Meteen naar de inhoud

Geschiedenis? Ja! Dit netwerk kent een lange historie! Wij mogen gerust zeggen dat het netwerk levensvatbaar blijkt!

HR Netwerk Noord is oorspronkelijk opgericht rond 1955 als Kontaktgroep Personeelschefs Friesland, afgekort en bij velen bekend als de KPF. Decennia geleden, zelfs in de vorige eeuw, kwam een groep wijze aan personele zaken leiding gevende mannen bijeen, om kennis en ervaring uit te wisselen. Misschien rookten zij sigaren bij een goed glas cognac of whisky… Het kan ook goed zijn dat zij koffie dronken of thee met Friese bôlle erbij. De mannen organiseerden bijeenkomsten in het bedrijf waar zij werkzaam waren, keken bij elkaar, luisterden, gaven suggesties en hielpen elkaar vooruit.

HR onderwerpen zoals bijvoorbeeld: strategische aanpak om groei te realiseren in het bedrijf; manieren voor werving van schaars personeel; veranderende wet- en regelgeving rond arbeidstijden; reorganisatieprocessen; inrichten sociaal plan en overlegvormen met vakbonden; ontslagzaken; verzuim- en reïntegratie; en meer, veel meer!

Bedrijven die het netwerk gastvrij ontvingen zoals bijvoorbeeld: Frisia Zout in Sexbierum/Noord West Friesland, N.V. Nederlandse Gasunie in Groningen, Rentex Floron in Bolsward, Dokkumer Vlaggen Centrale in Dokkum, Van der Meulen B.V. (Meesterbakkers) in Hallum, Scania fabriek in Zwolle, Maallust B.V. (bierbrouwerij) in Veenhuizen, Hanze Hogeschool Groningen, en meer, veel meer!

In essentie is de aanpak niet veranderd: bedrijfsbezoek, spreker of interactieve thema-workshop, brengen en halen rond een HR onderwerp, én netwerken. Dit concept kan nog altijd zijn waarde tonen, omdat hedendaagse PO&O en HR managers en professionals nog altijd dezelfde behoefte hebben. Leren met en van elkaar. In de keuken mogen kijken bij elkaar. Op bezoek gaan bij elkaar. Suggesties ontvangen. Tijd vrijmaken voor elkaar. Elkaar vooruit helpen.