LEDEN

HR Netwerk Noord heeft ongeveer 70 leden. Gemiddeld komen er zo’n 30 leden naar de boeiende en interactieve events. Meer belangstelling is altijd welkom!

LIDMAATSCHAP EN INVESTERING

Leden zijn lid voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging bij het secretariaat. Per seizoen worden 4 tot 6 keer, tussen september en juli, bijeenkomsten georganiseerd voor bedrijfsbezoeken, netwerken en/of vakinhoudelijke verdieping. Leden kunnen per bijeenkomst aanmelden. De investering bedraagt naast deze tijd een lidmaatschapscontributie á €45 per jaar/seizoen. Jaarlijks ontvangen (aanstaande) leden de lidmaatschapsbrief in september. Leden gaan een lidmaatschap aan voor een jaar/seizoen. Opzegging kan op elk moment en gaat in m.i.v. het nieuwe kalenderjaar, op 1 januari. Om op te zeggen kun je een bericht sturen – bij voorkeur met opgave van reden – naar het bestuur.

LID WORDEN

Alle volwassenen die werkzaam zijn in het HR vakgebied, in de breedste zin, zijn welkom als lid van HR Netwerk Noord. Lid worden kan op elk moment in het jaar. Ieder lid is lid op persoonlijke titel ongeacht wie verantwoordelijk is voor betaling van de factuur. Als je bent aangemeld als lid ga je lidmaatschapscontributie betalen vanaf de eerstvolgende maand van het lopende het seizoen.

STUDENTLID

Voor 4e jaars studenten hanteren we een lidmaatschapscontributie van €10 per jaar. Je moet ingeschreven zijn bij een universiteit of hoge school en een studierichting (met) HRM volgen.

KENNISMAKEN

Wil je eerst een keer komen kennismaken? Dat kan! We verwachten wel een aanmelding vooraf. Een introducee laat zich via een van de leden aanmelden. Je ontvangt een bevestiging voor akkoord. Afhankelijk van de bijeenkomst kunnen we een financiële bijdragen vragen.

LOSSE BIJEENKOMST BIJWONEN

Natúúrlijk kun je – ook als je geen lid bent of wilt worden – een losse bijeenkomst bijwonen. Wel verwachten wij je aanmelding én betaling vooraf. Aanmelden o.v.v. datum bijeenkomst én je eigen naam kan via het contactformulier. Zonder betaling vooraf geen toegang. Deelname aan reguliere netwerkbijeenkomsten / bedrijfsbezoeken kost € 25 p.p. Indien voor een bijeenkomst meer belangstelling dan plaats is, gaan leden altijd voor op introducees of losse bezoekers.

Ons privacy-statement is te vinden op www.hrnetwerknoord.nl/privacy