Bijeenkomst met NHL

withGeen reacties

Op 27 september waren we te gast bij de historische Kanselarij in Leeuwarden. Deze bijeenkomst is samen met de NHL georganiseerd. Aanwezig waren een grote groep vierde jaars studenten HRM, docenten van de NHL, leden van HRNN en een vijftal introducees. Het inhoudelijke thema was Robotisering en Automatisering en werd in een aanstekelijke presentatie verzorgd door een van onze leden Rutger Boelsema. Dit maakte al veel los. Onder het genot van een eenvoudige maaltijd hebben we nader kennis gemaakt en zijn we onderling in gesprek geraakt over hoe een netwerkvereniging en een hbo opleiding elkaar kunnen versterken. Studenten werden enthousiast van het fenomeen netwerken. Er werden veel animerende gesprekken gevoerd en het was moeilijk om de mensen weer naar het plenaire gedeelte te krijgen.     Studenten zijn erg nieuwsgierig naar de dagelijkse praktijk van een baan in het HRM werkveld. We hebben veel mogelijkheden voor samenwerking op een rijtje gezet. Mensen moeten elkaar vinden en vanuit dat enthousiasme ontstaat samenwerking! Waar kunnen HRNN en NHL elkaar versterken:

  • Door een studentenlidmaatschap (direct in het leven geroepen) kunnen studenten werken aan een netwerk in het HRM werkveld.
  • Studenten van de HRM opleiding voeren (kosteloos) onderzoeken uit voor leden van HR netwerk Noord. Het onderzoek wordt onderzoekstechnisch begeleid door docenten van HRM
  • Gastsprekers/gastdocenten van HR netwerk Noord kunnen studenten vertellen over actuele en relevante ontwikkelingen in het vakgebied.
  • Leden van HR Netwerk Noord kunnen de minor benutten door input te vragen van studenten rond HRM vraagstukken. Dat kan bijvoorbeeld een ochtend of middag zijn waar gezamenlijk een bepaald HR thema/vraagstuk wordt uitgediept zodat inzichten en ideeën verkregen worden die leden van het netwerk vervolgens weer kunnen gebruiken.
  • Gebruik maken van elkaars netwerk
  • Studenten kunnen een dagje meelopen met een professional om een goede indruk van een werkomgeving te krijgen.
  • Organiseren van seminars, studiemiddagen etc. rond HRM thema’s. Studenten kunnen een belangrijke rol spelen in de organisatie hiervan.
  • Mentorschapsrol vanuit netwerk. Professional van HR netwerk Noord wordt gekoppeld aan een of twee studenten in de vorm van mentorschap. Idee is dat studenten via deze relatie meer mogelijkheden krijgen zich te oriënteren op de beroepspraktijk. Dat hoeft niet veel tijd te kosten maar kan een aantal gesprekken op jaarbasis zijn, of een dagdeel meelopen in de praktijk. Deze rol biedt ook ruimte voor meer persoonlijke coaching.
  • Organiseren van studiemiddagen rond bepaald thema en het delen van kennis hierover. Bijvoorbeeld de nieuwste trends en ontwikkelingen rond recruitment of employer branding. NHL en HRNN kennen bedrijven en mensen die hierin vooroplopen. Gezamenlijk kunnen we dan met studenten iets organiseren (bijv twee keer per jaar)
  • Summer and Wintercourse; gezamenlijk programma in december en juni van een dag of dagdeel rond bepaald thema.

Leave a Reply