Bijeenkomst met NHL

    withGeen reacties

    Op 27 september waren we te gast bij de historische Kanselarij in Leeuwarden. Deze bijeenkomst is samen met de NHL georganiseerd. Aanwezig waren een grote groep vierde jaars studenten HRM, docenten van de NHL, leden van HRNN en een vijftal … Read More